Leave a Comment on Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 88
Leia Mais... Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 88
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 88

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 87
Leia Mais... Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 87
Posted in Shinji Raising Project

Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 87

eon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 86
Leia Mais... Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 86
Posted in Shinji Raising Project

Shinji Ikari Raising Project – Vol. 15 – Estágio 86

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on The Shinji Ikari Raising Project – Volume 14
Leia Mais... The Shinji Ikari Raising Project – Volume 14
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

The Shinji Ikari Raising Project – Volume 14

Alta inteligência e baixa sabedoria – é assim que acontece no interior do Centro de…

Leave a Comment on Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 85 & Extra
Leia Mais... Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 85 & Extra
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 85 & Extra

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 83 e 84
Leia Mais... Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 83 e 84
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 83 e 84

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 82
Leia Mais... Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 82
Posted in Shinji Raising Project

Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 82

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 81
Leia Mais... Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 81
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 81

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 80
Leia Mais... Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 80
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

Shinji Ikari Raising Project – Vol. 14 – Estágio 80

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on The Shinji Ikari Raising Project – Volume 13
Leia Mais... The Shinji Ikari Raising Project – Volume 13
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

The Shinji Ikari Raising Project – Volume 13

Desenvolvimento da história? Em MEU The Shinji Ikari Raising Project? É mais provável do que…

Leave a Comment on The Shinji Ikari Raising Project – Vol. 13 – Extra Stage
Leia Mais... The Shinji Ikari Raising Project – Vol. 13 – Extra Stage
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

The Shinji Ikari Raising Project – Vol. 13 – Extra Stage

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…

Leave a Comment on The Shinji Ikari Raising Project – Vol. 13 – Estágio 79
Leia Mais... The Shinji Ikari Raising Project – Vol. 13 – Estágio 79
Posted in EvaBR Scan Shinji Raising Project

The Shinji Ikari Raising Project – Vol. 13 – Estágio 79

Neon Genesis: Ikari Shinji Raising Project” (Shin Seiki Evangerion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku) é um  jogo de…