Personagens

Shinji Ikari | Misato Katsuragi | Asuka Langley Soryu | Rei Ayanami | Gendo Ikari | Yui Ikari | Ritsuko Akagi | Ryoji Kaji

Kozo Fuyutsuki | Kaworu Nagisa | Keel Lorenz | Kensuke Aida | Toji Suzuhara | Hikari Horaki | Maya Ibuki | Makoto

Hyuga | Shigeru Aoba

Naoko Akagi | Kyoko Zeppelin Soryu | Dr. Katsuragi | Pen Pen

Asuka Shikinami Langley | Mari Makinami Illustrious | Sakura Suzuhara

Minor Characters | Minor Characters (Rebuild) | Extracanonical Characters

Character Name Origins (Warships in Evangelion)