2 comentários em Babymetal tocando “Tamashi no Refrain” e “Tsubasa wo Kudasai”
Continue lendo... Babymetal tocando “Tamashi no Refrain” e “Tsubasa wo Kudasai”
Posted in Eva Music

Babymetal tocando “Tamashi no Refrain” e “Tsubasa wo Kudasai”

[Português Brasileiro / Brazilian Portuguese] Babymetal é um grupo Japonês de “kawaii metal”, composto por Su-metal (Suzuka Nakamoto), Yuimetal (Yui Mizuno) e Mmoametal (Moa Kikuchi). Seu…